Grupy uczestników (2019)

Uczestnicy Festiwalu zostaną podzieleni na następujące grupy:

  • GRUPA I –  urodzeni w roku 2010 i młodsi
  • GRUPA II –  urodzeni w latach 2008-2009
  • GRUPA III –  urodzeni w latach 2006-2007
  • GRUPA IV –  urodzeni w latach 2003-2005
  • GRUPA V –  urodzeni w roku 2002 i starsi
  • GRUPA 0 –  osoby uczące się pierwszy rok, bez względu na wiek