Grupy uczestników (2021)

Uczestnicy Festiwalu zostaną podzieleni na następujące grupy:

  • GRUPA I –  urodzeni w roku 2012 i młodsi
  • GRUPA II –  urodzeni w latach 2010-2011
  • GRUPA III –  urodzeni w latach 2008-2009
  • GRUPA IV –  urodzeni w latach 2005-2007
  • GRUPA V –  urodzeni w roku 2004 i starsi
  • GRUPA 0 –  osoby uczące się pierwszy rok, bez względu na wiek