Uczestnicy

W zakładkach obok możesz sprawdzić grupy, na jakie zostaną podzieleni uczestnicy OWFF
oraz zapoznać się z aktualną listą uczestników, którzy przesłali zgłoszenie elektronicznie.