Regulamin (2019)

1. CEL FESTIWALU:

 • prezentacja dorobku artystycznego młodych instrumentalistów oraz ich pedagogów
 • wymiana doświadczeń wśród pedagogów oraz podnoszenie poziomu poprzez dążenie do najlepszych wzorców
 • popularyzacja i wymiana najbardziej wartościowych utworów literatury fletowej
 • aktywizacja środowiska flecistów

2. ORGANIZATORZY:

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie
 • Firma Jarmuła Music s.c. z siedzibą w Tarnowie


3. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU:

XVIII Ogólnopolski Wiosenny Festiwal Fletowy odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
w Sochaczewie, przy ul. Głowackiego 2, w dniach 15-17 kwietnia 2019 roku.


4. KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa (wpisowe) wynosi 120,00 zł i nie podlega zwrotowi.
Dane do przelewu:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
ul. Głowackiego 2
96-500 Sochaczew
Nr rachunku: 11 1010 1010 0101 0013 9130 0000
Tytuł przelewu: WPISOWE - OWFF 2019 - IMIĘ i NAZWISKO uczestnika
Wpłaty należy dokonać w terminie umożliwiającym jej otrzymanie do dnia 5 kwietnia 2019 roku.


5. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia, który znajduje się na stronie internetowej
www.owff.com.pl (zakładka „Zgłoszenia”). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 marca 2019 roku.


6. GRUPY UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy Festiwalu zostaną podzieleni na następujące grupy:

 • GRUPA I – osoby urodzone w roku 2010 i młodsi
 • GRUPA II – osoby urodzone w latach 2008-2009
 • GRUPA III – osoby urodzone w latach 2006-2007
 • GRUPA IV – osoby urodzone w latach 2003-2005
 • GRUPA V – osoby urodzone w roku 2002 i starsi
 • GRUPA 0 – osoby uczące się pierwszy rok, bez względu na wiek


7. PREZENTACJA:

Uczestnicy powinni wykonać z pamięci dowolny program o zróżnicowanych, kontrastujących częściach.
Czas prezentacji nie powinien przekroczyć:

 • 6 minut dla GRUP 0, I
 • 8 minut dla GRUPY II
 • 10 minut dla GRUPY III
 • 12 minut dla GRUP IV, V

Prosimy o przestrzeganie czasu trwania prezentacji. W przypadku przekroczenia przez uczestnika limitu czasu JURY może podjąć decyzję
o przerwaniu występu.


8. PUNKTACJA:

Uczestników Festiwalu będzie oceniać JURY, w skali od 1 do 25 punktów. Punktacja końcowa uczestnika będzie średnią punktów
uzyskanych od poszczególnych jurorów. Punktacja będzie odrębna dla poszczególnych GRUP uczestników.


9. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

Szkoły reprezentowane przez co najmniej trzech uczniów będą podlegać klasyfikacji drużynowej. Jej podstawą będzie suma punktów
uzyskana przez trzech najwyżej sklasyfikowanych wykonawców z danej szkoły
. W tej kategorii zwycięzca (szkoła) otrzyma przewidzianą
regulaminem nagrodę główną drużynową oraz dyplom, natomiast szkoły, które zajmą II oraz III miejsce otrzymają nagrody drużynowe i dyplomy.
Zespoły szkół będą traktowane w klasyfikacji drużynowej jako jeden podmiot.


10. NAGRODY:

W tegorocznej edycji przewidziano następujące nagrody:

 • NAGRODY GŁÓWNE:

  • NAGRODA GRAND PRIXflet poprzeczny Trevor James 31VF-HROE – przypadnie wykonawcy, który otrzyma najwyższą średnią
   punktację spośród wszystkich uczestników (z wyłączeniem GRUP 0 i I).
   Wartość nagrody: 7 400 zł
  • NAGRODA GŁÓWNA DLA GRUPY Iflet poprzeczny Trevor James 3041-ESLRW – przypadnie wykonawcy z GRUPY I, który otrzyma
   najwyższą średnią punktację spośród wszystkich uczestników swojej grupy.
   Wartość nagrody: 2 300 zł
  • NAGRODA GŁÓWNA DLA GRUPY 0 – nagroda niespodzianka – przypadnie wykonawcy z GRUPY 0, który otrzyma najwyższą
   średnią punktację spośród wszystkich uczestników swojej grupy.
   Wartość nagrody: 250 zł
  • NAGRODA GŁÓWNA DRUŻYNOWAflet poprzeczny Jupiter JFL-700REC – otrzyma szkoła, która w klasyfikacji drużynowej otrzyma
   najwyższą liczbę punktów (stanowiącą sumę punktów uzyskanych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych reprezentantów danej szkoły).
   Wartość nagrody: 2 200 zł
 • NAGRODY DLA LAUREATÓW I, II i III MIEJSCA z GRUP I, II, III, IV i V
  Wartość nagród: 80 zł - 180 zł - 280 zł
 • NAGRODY DLA LAUREATÓW I, II i III MIEJSCA z GRUPY 0
  Wartość nagród: 50 zł - 100 zł - 150 zł
 • NAGRODY DRUŻYNOWE DLA LAUREATÓW II i III MIEJSCA
  Wartość nagród: 150 zł - 300 zł
 • WYRÓŻNIENIA I i II stopnia
  Wartość nagród: 10 zł - 20 zł

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy, pamiątkową płytę z własnym wykonaniem oraz upominek.


11. WYŁĄCZENIE UCZESTNICTWA:

Laureaci I MIEJSC oraz zdobywcy NAGRÓD GŁÓWNYCH w poprzednich edycjach mogą uczestniczyć w XVIII OWFF tylko w przypadku
przejścia do wyższej kategorii wiekowej.


12. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Lista miejsc noclegowych, harmonogram Festiwalu oraz inne informacje zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej
www.owff.com.pl
, gdzie po zakończeniu imprezy będzie można znaleźć również listę laureatów oraz galerię zdjęć.

 

REGULAMIN 2019 - pobierz PDF