06.04.2021

Aktualizacja Regulaminu Festiwalu + nowy termin przyjmowania zgłoszeń

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz związanymi z nią obostrzeniami informujemy,
że termin przesyłania zgłoszeń i nagrań na XIX Ogólnopolski Wiosenny Festiwal Fletowy został przesunięty do 24 kwietnia 2021 r.
Przyjmowane będą również nagrania uczestników bez widocznego logo festiwalu.