01.03.2019

XVIII OWFF - 2019 - czas start

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia.

UWAGA - osoby zainteresowane uczestnictwem w XVIII OWFF zdające egzamin ósmoklasisty
w terminie pokrywającym się z dniami przesłuchań OWFF, proszone są o podanie informacji
o dacie egzaminu już na etapie formularza zgłoszenia (w sekcji INNE/Uwagi). Postaramy się ułożyć harmonogram przesłuchań w taki sposób, aby dopasować termin dla każdego Uczestnika.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy!